Ονοματεπώνυμο: Χρηστίδης Θωμάς

Ειδικότητα: Χειρούργος Ω.Ρ.Λ. (Το 1988 στροφή στην εναλλακτική έρευνα και τις φυσικές θεραπείες γιατί τα φάρμακα και το νυστέρι δεν αρκούσαν για να βοηθήσω τους ασθενείς μου).
Διεύθυνση: Αγγέλου Μεταξά 46Β – ΤΚ 16674 – Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 2108943331
Φαξ: 2108943665

Email: info@drchristidis.gr

Περιληπτικό: Σήμερα που η αλόγιστη χρήση φαρμάκων και οι συχνά άστοχες ιατρικές παρεμβάσεις αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και θανάτου στον κόσμο (Περιοδικό Jama – Απρίλιος 1998), αρχή μας είναι:
Αντί να παρεμβαίνουμε στον ανθρώπινο οργανισμό, βρίσκουμε και με φυσικούς τρόπους, αφαιρούμε τις αιτίες που εμποδίζουν την αυτοΐαση. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τη σοφία του οργανισμό μας.

Name:Christidis Thomas

Speciality: Surgeon Otolaryngologist (In 1988- Turn to alternative research and physical treatments, because drugs and the lance were not enough to help my patients).

Address: Aggelou Metaxa 46B – TK 16674 – Glyfada

Telephone: 2108943331
Fax: 2108943665

Email: info@drchristidis.gr

Summary: Knowadays that the thoughtless use of drugs and the common pointless medical interventions are one of the basic cause of disability and death all over the world (Jama April 1998), our principle is: Instead of violently interposing on human organism, we find and phisically remove the causes which prevent self – healing. We cannot surpass our body’s wisdom.